Fitxa Tècnica

Superficie

26,33 m²

Dimensions

3,88 x 6,73 m

Alçada

3,50 – 4 m

Capacitat

Imperial

16 persones

Equipament

Bar Annex

Lavabos Dones i Homes