Fitxa Tècnica

Superficie

316 m²

Dimensions

17,40 x 17,40 m

Alçada

3,40 – 8 m

Superficie Jardí

450 m²

Superficie Terrassa

200 m²

Capacitat

Banquet

264 persones

Aula

325 persones

Teatre

336 persones

Imperial

150 persones

Equipament

Bar Anexx

Suport Audiovisual

Cabina de so

Lavabos Dones i Homes